Velkommen!
Vi er glad for å se deg her. Naviger rundt på siden for å finne ut hvem vi er, hva vi gjør, hvorfor vi gjør det og for hvem.
Nordnes er et selv-lossende godsskip som er konvertert til et fleksibelt fall pipe fartøy. Fall pipe? Fleksibelt?? Her kan du finne ut hva det er.Hvem er vi?
Vi er besetningen på Nordnes. En stor familie bestående av mange nasjonaliteter: Filippinere, nederlendere, nordmenn, polakker, belgiere, briter, canadiere, ukrainere and latviere, bare for å nevne noen.


Hva gjør vi?
Ganske enkelt: Vi installerer stein på sjøbunnen!??


Hvorfor gjør vi det?
Vi installerer stein fordi vi har kunder som ønsker det. Våre kunder trenger stein for ulike grunner: For å beskytte offshore (gass og olje) rørledninger, for å bygge steinhauger som understøtter rørledninger, for å beskytte plattformer mot utvasking og for å bygge fundamenter for plattform-installasjoner. Vi har teknologien, kunnskapen og erfaringen til å gjøre dette.

Hvor gjør vi det?
For tiden foregår hovedaktivitetene i Nordsjøen.

Tilbake til den engelske versjonen.


Start

Vessel
History
Vessel specs
Take a tour
On the web Vessel Pics

Rock
Rock installation
Rock, rock, rock &...

People
Newcomers
Who is on board
Crew at work
Funny pictures
Photo gallery Travelling


News
Photo of the month
Coffee Corner
Special events !!
Records

Scenery
Daily views

Website
What's new
Links
Colophon

Visitors


Contact
Contacts
Guestbook